آزمایشگاه سهند - آزمایشگاه سهند کتاب مرجع تخصصی تشخیص ناباروری

نگارش :‌دکتر مجتبی علیاری

آزمایشگاه سهند - آزمایشگاه سهند پرسش و پاسخ

پاسخ به سوالات علمی عمومی و تخصصی


 • World Health Organization reference values for human semen characteristics

  World Health Organization reference values for human semen characteristics Introduction: The ‘WHO manual for the examination of human semen and sperm[semen]-cervical mucus interaction’ (WHO, 1987, 1992, 1999) is widely used as a source of standard...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/male-infertility-fa/general-male-infertility-articles-fa/262-world-health-organization-reference-values-for-human-semen-characteristics.html
 • ارزیابی صحیح ناباروری در مردان مطابق توصیه های انجمن اورولوژی آمریکا(AUA)

  ارزیابی صحیح ناباروری در مردان مطابق توصیه های انجمن اورولوژی آمریکا ( AUA ) مقدمه تقریبا 15% از زوج ها بدنبال یک سال تلاش برای بارداری بدون استفاده از هرگونه ابزار ضدبارداری، بارور نمی شوند. در این خصوص فاکتورهای مردانه به تنهایی مسئول 20% از ناباروری...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/evaluation-pregnant-women-fa/screening-tests-fa/383-ارزیابی-صحیح-ناباروری-در-مردان-aua.html
 • سندرم تخمدان چند کیستی (PCOS)

  سندرم تخمدان چند کیستی (PCOS) سندرم تخمدان چند کیستی (PCOS) چیست؟ سندرم تخمدان چند کیستی (PCOS) اختلال هورمونی شایعی است که 5-10% زنان را درگیر می کند. همانند سندرم های دیگر، PCOS مجموعه ای از مشکلات است که با همدیگر ظاهر می شوند. تمام زنان مبتلا، تمام...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/evaluation-pregnant-women-fa/screening-tests-fa/370-سندرم-تخمدان-چند-کیستی-pcos.html
 • The Diagnosis of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

  The Diagnosis of Cushing’s Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline Abstract: Objective: The objective of the study was to develop clinical practice guidelines for the diagnosis of Cushing’s syndrome. Participants: The Task Force...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/cushing-syndrome-fa/268-the-diagnosis-of-cushing’s-syndrome-an-endocrine-society-clinical-practice-guideline.html
 • Importance of screening for macroprolactin in all hyperprolactinaemic sera

  Importance of screening for macroprolactin in all hyperprolactinaemic sera Abstract Introduction: Prolactin (PRL) exists in different forms in human serum. The predominant form is monomeric PRL (molecular mass 23 kDa) with smaller amounts of big PRL...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/prolactin-and-macroprolactin-fa/343-importance-of-screening-for-macroprolactin-in-all-hyperprolactinaemic-sera.html
 • نارسایی زودرس تخمدان (POF)

  نارسایی زودرس تخمدان (POF) نارسایی زودرس تخمدان چیست؟ نارسایی زودرس تخمدان یعنی اینکه تخمدان های خانمی قبل از 40 سالگی فعالیت خودشان را متوقف کنند. نارسایی زودرس تخمدان حدود 1% زنان را گرفتار می کند. در بعضی از بانوان این عارضه حتی از دورۀ نوجوانی ظاهر...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/general-information-of-experiments-fa/education-fa/372-pof.html
 • Effect of Obesity on Parameters of Ovarian Reserve in Premenopausal Women

  Effect of Obesity on Parameters of Ovarian Reserve in Premenopausal Women Abstract Objective: To study the relationship between obesity and serum and ultrasound markers of ovarian reserve in premenopausal women. Methods: We performed a cross-sectional...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/ovarian-reserve-evaluation-fa/306-effect-of-obesity-on-parameters-of-ovarian-reserve-in-premenopausal-women.html
 • دستورالعمل آماده شدن جهت IUI و آنالیز نمونه مایع منی

  دستورالعمل آماده شدن جهت IUI معرفی تکنیک IUI IUI روشی است که در موارد متعددی، بعنوان اولین خط درمان ناباروری مورد استفاده قرار می گیرد.در این روش نمونه مایع منی همسر شما توسط آزمایشگاه آماده شده و سپس توسط ابزاری بنام"کاتتر" درون رحم قرار داده می شود...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/sampling-infertility-fa/329-دستورالعمل-آماده-شدن-جهت-iui-و-نمونه-مایع-منی.html
 • نگاهی دقیق به مشکلی بنام ماکروپرولاکتین

  نگاهی دقیق به مشکلی بنام ماکروپرولاکتین مقدمه پرولاکتین هورمون پپتیدی است که توسط لاکتوتروف های هیپوفیز قدامی ترشح می شود. پرولاکتین سرم غالباً در ارزیابی اختلالات باروری اندازه گیری می شود و در بالغ بر 17% موارد این ارزیابی ها وجود هیپرپرولاکتینمی...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/prolactin-and-macroprolactin-fa/338-نگاهی-دقیق-به-مشکلی-بنام-ماکروپرولاکتین.html
 • خوراکی هایی که موجب بدخوابی یا بی خوابی می شوند

  خوراکی هایی که موجب بدخوابی یا بی خوابی می شوند بسیاری از ما ممکن است بیخواب باشیم و تا حدی با خواب مشکل داشته باشیم. انسان باید حداقل ۶ تا ۸ ساعت بخوابد، همچنین خواب باید در طول شب باشد نه در طول روز. توصیه می کنیم برای خواب بهتر و با کیفیت تر سعی...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/general-information-of-experiments-fa/common-diseases-fa/278-خوراکی-هایی-که-موجب-بدخوابی-یا-بی-خوابی-می-شوند.html
 • Elevated Serum Level of Anti-Mullerian Hormone in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: Relationship to the Ovarian Follicle Excess and to the Follicular Arrest

  Elevated Serum Level of Anti-Mullerian Hormone in Patients with Polycystic Ovary Syndrome: Relationship to the Ovarian Follicle Excess and to the Follicular Arrest Introduction The serum level of anti-Mullerian hormone (AMH), a product from granulosa...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/ovarian-reserve-evaluation-fa/307-elevated-serum-level-of-anti-mullerian-hormone-in-patients-with-polycystic-ovary-syndrome-relationship-to-the-ovarian-follicle-excess-and-to-the-follicular-arrest.html
 • The clinical significance of anti-Mullerian hormone evaluation in gynecological endocrinology

  The clinical significance of anti-Müllerian hormone evaluation in gynecological endocrinology Abstract Anti-Müllerian hormone (AMH) is a homodimeric glycoprotein, a member of the transforming growth factor-β superfamily. Over the last decade, a large...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/ovarian-reserve-evaluation-fa/311-the-clinical-significance-of-anti-müllerian-hormone-evaluation-in-gynecological-endocrinology.html
 • سقط مکرر چیست؟

  سقط مکرر سقط مکرر چیست؟ اگر خانم بارداری دو بار یا بیشتر حاملگی اش را قبل از بیست هفتگی از دست دهد به معنی آن است که دچار سقط مکرر است. سقط ها براساس زمان وقوعشان طبقه بندی می شوند. از دست رفتن یک حاملگی توسط سونوگرافی تشخیص داده می شود در اغلب مواقع...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/general-information-of-experiments-fa/education-fa/369-سقط-مکرر-چیست؟.html
 • خونریزی غیر طبیعی رحم

  خونریزی غیر طبیعی رحم مقدمه قاعدگی، هنگامی که خونریزی های رحمی بین 21 تا 35 روز اتفاق افتد طبیعی است. زمان نرمال خونریزی قاعدگی هم بین 2 تا 7 روز طبیعی محسوب می شود. خونریزی رحم هنگامی غیرطبیعی محسوب می شود که تعداد دفعات یا مقدار خونریزی طبق الگوی...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/general-information-of-experiments-fa/common-diseases-fa/368-aub.html
 • Amenorrhea: An Approach to Diagnosis and Management

  Amenorrhea: An Approach to Diagnosis and Management Abstract Although amenorrhea may result from a number of different conditions, a systematic evaluation including a detailed history, physical examination, and laboratory assessment of selected serum...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/amenorrhea-and-oligomenorrea-fa/365-amenorrhea-an-approach-to-diagnosis-and-management.html
 • Optimizing natural fertility: a committee opinion

  Optimizing natural fertility: a committee opinion Summary The ‘‘fertile window’’ spans the 6-day interval ending on the day of ovulation and correlates with the volume and character of cervical mucus. Frequent intercourse (every 1 to 2 days) during the...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/male-infertility-fa/general-male-infertility-articles-fa/358-optimizing-natural-fertility-a-committee-opinion.html
 • Iron Overload : A Cause of Primary Amenorrhea

  Iron Overload : A Cause of Primary Amenorrhea Introduction Primary amenorrhea i.e. absence of menses, resulting from hypogonadotropic hypogonadism occurs when the hypothalamus fails to secrete adequate amounts of gonadotropin releasing hormone (GnRH)...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/amenorrhea-and-oligomenorrea-fa/360-iron-overload-a-cause-of-primary-amenorrhea.html
 • Obesity and reproduction: a committee opinion

  Obesity and reproduction: a committee opinion

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/male-infertility-fa/general-male-infertility-articles-fa/359-obesity-and-reproduction-a-committee-opinion.html
 • Primary amenorrhoea: investigation and treatment

  Primary amenorrhoea: investigation and treatment Abstract Primary amenorrhoea is a symptom with an extensive list of underlying causes, the majority of which are rare. By definition it should present in adolescence, although some conditions diagnosed...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/amenorrhea-and-oligomenorrea-fa/357-primary-amenorrhoea-investigation-and-treatment.html
 • The effect of adjuvant vitamin C after varicocele surgery on sperm quality and quantity in infertile men: a double blind placebo controlled clinical trial

  The effect of adjuvant after varicocele surgery on sperm quality and quantity in infertile men: a double blind placebo controlled clinical trial Abstract Varicocele is one of the most common causes of male infertility and spontaneous pregnancy rate...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/male-infertility-fa/general-male-infertility-articles-fa/356-the-effect-of-adjuvant-vitamin-c-after-varicocele-surgery-on-sperm-quality-and-quantity-in-infertile-men-a-double-blind-placebo-controlled-clinical-trial.html
 • The Pathophysiology of Amenorrhea in the Adolescent

  The Pathophysiology of Amenorrhea in the Adolescent Abstract Menstrual irregularity is a common occurrence during adolescence, especially within the first 2–3 years after menarche. Prolonged amenorrhea, however, is not normal and can be associated with...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/amenorrhea-and-oligomenorrea-fa/355-the-pathophysiology-of-amenorrhea-in-the-adolescent.html
 • واریکوسل

  واریکوسل واریکوسل چیست؟ واریکوسل وضعیتی است که در آن وریدهای درون کیسۀ بیضه متسع می شوند و حتی ممکن است به اندازه ای بزرگ شوند که قابل رؤیت باشند. واریکوسل معمولاً در زمان بلوغ دیده می شود، بیماری شایعی است و شیوع آن در بیضۀ چپ شایع تر از بیضۀ راست می...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/general-information-of-experiments-fa/common-diseases-fa/352-varicosele.html
 • آندومتریوز چیست؟(endometriosis)

  آندومتریوز چیست آندومتریوز یک مشکل شایع در زنان در سنین تولید مثل می باشد. این بیماری زمانی بوجود می آید که بافت طبیعی جدار رحم (آندومتریوم) به اندامهای داخل لگن متصل شده و بزرگ بشود. قرار گرفتن نابجای آندومتریوم سبب تحریک و آزردگی لگن می شود و در...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/general-information-of-experiments-fa/education-fa/345-what-is-endometriosis.html
 • Anti-Mullerian Hormone and Inhibin B in the Definition of Ovarian Aging and the Menopause Transition

  Anti-Mullerian Hormone and Inhibin B in the Definition of Ovarian Aging and the Menopause Transition Context/Objective: The objective of the study was to determine whether anti-Mullerian hormone (AMH) and inhibin B are viable endocrine biomarkers for...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/ovarian-reserve-evaluation-fa/304-anti-mullerian-hormone-and-inhibin-b-in-the-definition-of-ovarian-aging-and-the-menopause-transition.html
 • Female pattern hairloss

  Female pattern hair loss ABSTRACT Female pattern hair loss (FPHL) is a common cause of hair loss in women characterized by diffuse reduction in hair density over the crown and frontal scalp with retention of the frontal hairline. Its prevalence...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/hair-loss-with-male-pattern-fa/270-female-pattern-hairloss.html
 • بهینه کردن باروری طبیعی در زنان

  بهینه کردن باروری طبیعی در زنان من چگونه میتوانم شانس بارداری طبیعی خودم را بیشتر کنم قبل از تصمیم به باروری، شما باید از سلامت خود جهت باردار شدن اطمینان حاصل نمایید و بابت این کار باید زندگی سالم تری داشته باشید و ویتامین های لازم را دریافت نماید....

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/evaluation-pregnant-women-fa/screening-tests-fa/104-infertility-specific-diagnostic-information-fa/347-بهینه-کردن-باروری-طبیعی-در-زنان.html
 • بارداری خارج رحمی

  بارداری خارج رحمی مقدمه بارداری خارج رحمی حدود 1-2% از حاملگی ها را شامل می شود. بارداری خارج رحمی (EP) حالتی است که رویان (تخم بارور) در جایی خارج از حفره لگنی جایگزین شود. در بارداری طبیعی سلول تخم در داخل لوله های رحمی (فالوپ) با اسپرم مجاورش لقاح...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/general-information-of-experiments-fa/common-diseases-fa/346-بارداری-خارج-رحمی.html
 • روش جمع آوری نمونه ادرار تمیز در بانوان

  روش جمع آوری نمونه ادرار تمیز در بانوان نمونه ادرار جهت کشت ادرار به منظور تشخیص عفونتهای دستگاه ادراری – تناسلی کاربرد دارد. جهت اطمینان از صحت نتایج آزمایش، ادرار نباید به میکروبهای دست یا ناحیه تناسلی و... آلوده شود. بهترین زمان جهت تهیه این نمونه...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/319-روش-جمع-آوری-نمونه-ادرار-تمیز-در-بانوان.html
 • روش جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته

  روش جمع آوری نمونه ادرار 24 ساعته نمونه ادرار 24 ساعته جهت تشخیص بسیاری از بیماریها، خصوصا" بیماریهای کلیوی کاربرد دارد و باید طی 24 ساعت دقیقا" جمع آوری گردد. به همین منظور گالن مخصوصی از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار می گیرد که برخی از آنها حاوی...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/321-روش-جمع-آوری-نمونه-ادرار-24-ساعته.html
 • روش جمع آوری نمونه ادرار در اطفال

  روش جمع آوری نمونه ادرار در اطفال نمونه ادرار جهت انجام آزمایش کامل ادرار و یا انجام کشت ادرار در تشخیص عفونتهای دستگاه ادراری – تناسلی کاربرد دارد. جهت اطمینان از صحت نتایج آزمایش، ادرار نباید به میکروبهای ناحیه تناسلی ، دست و... آلوده شود. رعایت...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/322-روش-جمع-آوری-نمونه-ادرار-در-اطفال.html
 • روش جمع آوری نمونه خلط

  روش جمع آوری نمونه خلط آزمایش خلط با هدف شناسایی میکروبهای بیماریزا در دستگاه تنفسی تحتانی که می توانند باعث بروز بیماریهای مختلف دستگاه تنفسی از جمله سل ریوی و ذات الریه شوند صورت می گیرد. بهتر است هنگام تهیه نمونه ناشتا باشید. خلط صبحگاهی نمونه ارجح...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/325-روش-جمع-آوری-نمونه-خلط.html
 • روش جمع آوری نمونه مدفوع جهت انگل و خون مخفی

  روش جمع آوری نمونه مدفوع جهت انگل و خون مخفی آزمایش مدفوع از نظر انگل این آزمایش با هدف تشخیص عفونتهای انگلی روده انجام میشود. بعضی از انگل های رودهای به صورت همزیست (غیر بیماریزا) در روده انسان زندگی می کنندو بعضی دیگر باعث بروز بیماری در انسان می...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/326-روش-جمع-آوری-نمونه-مدفوع-جهت-انگل-و-خون-مخفی.html
 • روش جمع آوری نمونه مایع منی

  روش جمع آوری نمونه مایع منی این دستورالعمل جهت نمونه گیری صحیح شما تهیه شده است. لطفا آنرا به دقت مطالعه فرمایید. نمونه مایع منی باید پس از حد اقل 2 روز و حداکثر 7 روز خودداری از تماس جنسی گرفته شود. نکته: خروج مایع منی از بدن به هر نحوی شامل قانون فوق...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/sampling-infertility-fa/330-روش-جمع-آوری-نمونه-مایع-منی.html
 • دستورالعمل آزمایش PCT

  دستورالعمل آزمایش PCT آزمایش PCT جهت ارزیابی قابلیت گردن رحم برای پذیرش سلول اسپرم کاربرد دارد. همچنین اطلاعاتی راجع به کمیت و کیفیت خود سلول اسپرم نیز فراهم میکند. این آزمایش بایستی در نزدیکترین زمان قبل از وقوع تخمک گذاری انجام شود. جهت تعیین این...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/sampling-infertility-fa/331-دستورالعمل-آزمایش-pct.html
 • Cardiovascular risk in women with polycystic ovarian syndrome (PCOS)

  Cardiovascular risk in women with polycystic ovarian syndrome (PCOS) Aims: Studies have suggested that polycystic ovary syndrome (PCOS) is associated with increased cardiovascular risk. The aim of this study was to examine cardiovascular risk profiles...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/pcos-and-hirsutism-fa/332-cardiovascular-risk-in-women-with-polycystic-ovarian-syndrome-pcos.html
 • Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

  Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline Objective: The aim was to formulate practice guidelines for the diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome (PCOS). Participants: An...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/pcos-and-hirsutism-fa/333-diagnosis-and-treatment-of-polycystic-ovary-syndrome-an-endocrine-society-clinical-practice-guideline.html
 • Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome

  Diagnosis and Treatment of Polycystic Ovary Syndrome: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline Abstract Objective: The aim was to formulate practice guidelines for the diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome (PCOS). Participants:...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/pcos-and-hirsutism-fa/334-diagnosis-and-treatment-of-polycystic-ovary-syndrome.html
 • Cervical mucus and the myth of the post coital test

  Cervical mucus and the myth of the post coital test

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/pct-fa/335-cervical-mucus-and-the-myth-of-the-post-coital-test.html
 • N-acetyl-cysteine in anovulatory women: The impact of postcoital test

  N-acetyl-cysteine in anovulatory women: The impact of postcoital test ABSTRACT Objective: N-acetyl-cysteine (NAC), a mucolytic drug with insulin sensitizing properties, has been proved useful as an adjuvant therapy in subjects with polycystic ovary...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/pct-fa/336-n-acetyl-cysteine-in-anovulatory-women-the-impact-of-postcoital-test.html
 • PROGNOSTIC VALUE OF THE POSTCOITAL TEST FOR SPONTANEOUS PREGNANCY

  PROGNOSTIC VALUE OF THE POSTCOITAL TEST FOR SPONTANEOUS PREGNANCY ABSTRACT OBJECTIVE To evaluate the capacity of the postcoital test (PCT) to predict spontaneous pregnancy in a large cohort study of subfertile couples. DESIGN Prospective study. SETTING...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/pct-fa/337-prognostic-value-of-the-postcoital-test-for-spontaneous-pregnancy.html
 • ارزیابی آسیب DNA اسپرم

  ارزیابی آسیب DNA اسپرم مقدمه آزمایش مایع منی سنگ بنای ارزیابی ناباروری محسوب می شود اما واقعیت آن است که تعیین پارامترهایی همانند تعداد، مرفولوژی و تحرک اسپرم، قادر به روشن نمودن زوایای تاریک ناباروری خصوصاً در ناباروری توصیف نشده (که حدود 40% از موارد...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/male-infertility-fa/sperm-function-tests-fa/339-ارزیابی-آسیب-dna-اسپرم.html
 • Inhibin- B شاخصی ارزشمند در ارزیابی اسپرماتوژنز مردان و ذخیره تخمدانی زنان

  Inhibin- B شاخصی ارزشمند در ارزیابی اسپرماتوژنز مردان و ذخیره تخمدانی زنان Inhibin- B در مردان از قدیم الایام اندازه گیری FSH به عنوان شاخص اسپرماتوژنز بیضه ها مرسوم بوده است. علیرغم فواید بسیار، این هورمون قادربه تفکیک اسپرماتوژنزطبیعی...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/male-infertility-fa/how-to-deal-with-patients-with-azoospermia-fa/340-inhibin-b-شاخصی-ارزشمند-در-ارزیابی-اسپرماتوژنز-مردان-و-ذخیره-تخمدانی-زنان.html
 • Sperm-Cervical Mucus Interaction Test and Its Importance in the Management of Infertility

  Sperm-Cervical Mucus Interaction Test and Its Importance in the Management of Infertility ABSTRACT Sperm-cervical mucus penetration test is a preliminary diagnostic test useful for infertile couples with no obvious anatomical and physiological...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/pct-fa/341-sperm-cervical-mucus-interaction-test-and-its-importance-in-the-management-of-infertility.html
 • Frequent Misdiagnosis and Mismanagement of Hyperprolactinemic Patients before the Introduction of Macroprolactin Screening: Application of a New Strict Laboratory Definition of Macroprolactinemia

  Frequent Misdiagnosis and Mismanagement of Hyperprolactinemic Patients before the Introduction of Macroprolactin Screening: Application of a New Strict Laboratory Definition of Macroprolactinemia Background: Macroprolactin (big big prolactin) has...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/prolactin-and-macroprolactin-fa/342-frequent-misdiagnosis-and-mismanagement-of-hyperprolactinemic-patients-before-the-introduction-of-macroprolactin-screening-application-of-a-new-strict-laboratory-definition-of-macroprolactinemia.html
 • CUSHING’S SYNDROME AND CUSHING’S DISEASE

  CUSHING’S SYNDROME AND CUSHING’S DISEASE What are Cushing’s syndrome and Cushing’s disease? Cushing’s syndrome is a rare condition that occurs when there is excess cortisol in the body. Cortisol is a hormone normally made by the adrenal glands and is...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/cushing-syndrome-fa/265-cushing’s-syndrome-and-cushing’s-disease.html
 • Q&A: Primary generalized glucocorticoid resistance

  Q&A: Primary generalized glucocorticoid resistance What is ‘Primary Generalized Glucocorticoid Resistance’ (PGGR)? PGGR means that all tissues in an organism have decreased sensitivity or “resistance” to the natural glucocorticoid, in us humans,...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/cushing-syndrome-fa/267-q-a-primary-generalized-glucocorticoid-resistance.html
 • Diagnosing, Managing Cushing’s Disease: A Multidisciplinary Overview

  Diagnosing, Managing Cushing’s Disease: A Multidisciplinary Overview Cushing’s syndrome is characterized not only by excess cortisol production but also by a loss in the diurnal rhythm of cortisol secretion. Cushing’s syndrome is the clinical...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/cushing-syndrome-fa/266-diagnosing,-managing-cushing’s-disease-a-multidisciplinary-overview.html
 • Oral Pigmentation as a Sign of Addison’s Disease: A Brief Reappraisal

  Oral Pigmentation as a Sign of Addison’s Disease: A Brief Reappraisal Abstract: Pigmented lesions are frequently found in the oral cavity. Their overlapping clinical features should prompt the physician to carefully evaluate the patient’s medical...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/142-general-articles-of-women-infertility-fa/adrenal-disorders-fa/264-oral-pigmentation-as-a-sign-of-addison’s-disease-a-brief-reappraisal.html
 • Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-hydroxylase Deficiency

  Congenital Adrenal Hyperplasia Due to Steroid 21-hydroxylase Deficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/142-general-articles-of-women-infertility-fa/adrenal-disorders-fa/263-congenital-adrenal-hyperplasia-due-to-steroid-21-hydroxylase-deficiency.html
 • Serum anti-Müllerian hormone as a predictive marker of polycystic ovarian syndrome

  Serum anti-Müllerian hormone as a predictive marker of polycystic ovarian syndrome Introduction Anti-Müllerian hormone (AMH), also known as Müller inhibiting factor or Müller inhibiting substance, is a glycoprotein formed from two identical subunits,...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/ovarian-reserve-evaluation-fa/310-serum-anti-mullerian-hormone-as-a-predictive-marker-of-polycystic-ovarian-syndrome.html
 • GRANULOSA CELL ANTI-MÜLLERIAN HORMONE SECRETION IN OVARIAN DEVELOPMENT AND DISEASE

  GRANULOSA CELL ANTI-MULLERIAN HORMONE SECRETION IN OVARIAN DEVELOPMENT AND DISEASE Abstract Anti-Müllerian hormone (AMH) was identified originally in connection with its role in male sexual differentiation. In females, AMH is secreted by ovarian...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/ovarian-reserve-evaluation-fa/309-granulosa-cell-anti-müllerian-hormone-secretion-in-ovarian-development-and-disease.html
 • Elevated body mass index is associated with lower serum anti-mullerian hormone levels in infertile women with diminished ovarian reserve but not with normal ovarian reserve

  Elevated body mass index is associated with lower serum anti-mullerian hormone levels in infertile women with diminished ovarian reserve but not with normal ovarian reserve َAbstract Objective: To investigate the association between elevated body mass...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/ovarian-reserve-evaluation-fa/308-elevated-body-mass-index-is-associated-with-lower-serum-anti-mullerian-hormone-levels-in-infertile-women-with-diminished-ovarian-reserve-but-not-with-normal-ovarian-reserve.html
 • Management of women with endometriosis

  Management of women with endometriosis Introduction Endometriosis is defined as the presence of endometrial-like tissue outside the uterus, which induces a chronic, inflammatory reaction (Kennedy, et al., 2005). While some women with endometriosis...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/endometriosis-fa/301-management-of-women-with-endometriosis.html
 • Endometriosis biomarkers : discovery experiment and contextualization

  Endometriosis biomarkers : discovery experiment and contextualization Abstract Endometriosis is a common disease, affecting 10% of women of reproductive age for which there is no cure. The current treatment of endometriosis mainly involves surgery...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/endometriosis-fa/300-endometriosis-biomarkers-discovery-experiment-and-contextualization.html
 • Diagnosis and Management of Endometriosis

  Diagnosis and Management of Endometriosis Introduction Signs and symptoms of endometriosis are nonspecific, and an acceptably accurate noninvasive diagnostic test has yet to be reported. Serum markers do not provide adequate diagnostic accuracy. The...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/endometriosis-fa/299-diagnosis-and-management-of-endometriosis.html
 • Clinical signs, symptoms and serum level of interleukin-6 and tumor necrosis factor in women with or without endometriosis

  Clinical signs, symptoms and serum level of interleukin-6 and tumor necrosis factor in women with or without endometriosis Abstract Objective: To evaluate clinical signs and symptoms and serum levels of interleukin-6 ( IL-6), tumor necrosis factor-毩...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/endometriosis-fa/298-clinical-signs,-symptoms-and-serum-level-of-interleukin-6-and-tumor-necrosis-factor-in-women-with-or-without-endometriosis.html
 • Biomarkers of endometriosis

  Biomarkers of endometriosis A noninvasive test for endometriosis would be useful for the early detection of endometriosis in symptomatic women who have pelvic pain and/or subfertility with normal ultrasound results. This would include nearly all cases...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/endometriosis-fa/296-biomarkers-of-endometriosis.html
 • CA-125 concentration in serum and peritoneal fluid in patients with endometriosis – preliminary results

  CA-125 concentration in serum and peritoneal fluid in patients with endometriosis – preliminary results Abstract Introduction: Cancer antigen 125 (CA-125), known as a biomarker for women genital tract malignancies, could be also useful in detecting and...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/endometriosis-fa/297-ca-125-concentration-in-serum-and-peritoneal-fluid-in-patients-with-endometriosis-–-preliminary-results.html
 • دستورالعمل نمونه برداری اسکاچ تست

  دستورالعمل نمونه برداری اسکاچ تست به بیمار 2 عدد لام به اضافه چسب پلاستیکی داده می شود زمان مناسب نمونه گیری ساعت 6-4 صبح میباشد ( زمان تخمک گذاری کرم در دهانه مقعد در این ساعت صبح میباشد). بیمار باید به شکم خوابانده و چسب پلاستیکی به قسمت مقعد (رکتوم...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/324-دستورالعمل-نمونه-برداری-اسکاچ-تست.html
 • روش تهیه نمونه ادرار تمیز در آقایان (جهت کشت ادرار)

  روش تهیه نمونه ادرار تمیز در آقایان (جهت کشت ادرار) نمونه ادرار جهت کشت ادرار به منظور تشخیص عفونتهای دستگاه ادراری – تناسلی کاربرد دارد. جهت اطمینان از صحت نتایج آزمایش ادرار نباید به میکروبهای دست یا ناحیه تناسلی و… آلوده شود. بهترین زمان جهت تهیه...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/323-روش-تهیه-نمونه-ادرار-تمیز-در-آقایان-جهت-کشت-ادرار.html
 • دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش تحمل گلوکز(GTT)

  دستورالعمل نمونه گیری برای آزمایش تحمل گلوکز (GTT) مراجعه کننده محترم توجه داشته باشید که برای نمونه گیری حداقل 3 الی 4 ساعت باید در آزمایشگاه حضور داشته باشید صبح روز نمونه گیری 12 ساعت ناشتا باشید و مواد غذایی مصرف نکنید ولی به میتوانید آب بنوشید....

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/320-دستورالعمل-نمونه-گیری-برای-آزمایش-تحمل-گلوکز-gtt.html
 • دستورالعمل آماده سازی جهت آزمایشات نیازمند ناشتایی

  دستورالعمل آماده سازی جهت آزمایشات نیازمند ناشتایی مراجعه کننده محترم : هرگاه رعایت ناشتایی جهت آزمایشات شما لازم باشد ، لطفا موارد زیر را رعایت فرمائید . شب قبل از آزمایش یک شام معمول میل کنید . 10-12 ساعت بعد جهت نمونه گیری در آزمایشگاه حضور داشته...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/317-دستورالعمل-آماده-سازی-جهت-آزمایشات-نیازمند-ناشتایی.html
 • دستورالعمل نمونه گیری قند خون 2 ساعته

  دستورالعمل نمونه گیری قند خون 2 ساعته آزمایش قند خون دو ساعته معمولاً جهت بررسی وضعیت ابتلا یا عدم ابتلا به دیابت در مواردی که قند خون ناشتا در محدوده مشکوک قرار میگیرد کاربرد دارد. پس از آنکه نمونه قند خون ناشتا از شما در آزمایشگاه گرفته شده ، به منزل...

  https://www.sahandlab.ir/for-patients-fa/sampling-instructions-fa/318-دستورالعمل-نمونه-گیری-قند-خون-2-ساعته.html
 • Primary Ovarian Insufficiency

  Primary Ovarian Insufficiency This Journal feature begins with a case vignette highlighting a common clinical problem. Evidence supporting various strategies is then presented, followed by a review of formal guidelines, when they exist. The article...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/amenorrhea-and-oligomenorrea-fa/291-primary-ovarian-insufficiency.html
 • Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence

  Association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth: meta-analysis of evidence ABSTRACT Objectives To evaluate the association between thyroid autoantibodies and miscarriage and preterm birth in women with normal thyroid...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/147-general-articles-of-women-infertility-fa/thyroid-disorders-fa/283-association-between-thyroid-autoantibodies-and-miscarriage-and-preterm-birth-meta-analysis-of-evidence.html
 • Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism

  Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism Background: A number of recent advances in our understanding of thyroid physiology may shed light on why some patients feel unwell while taking levothyroxine monotherapy. The purpose of this task force was...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/147-general-articles-of-women-infertility-fa/thyroid-disorders-fa/287-guidelines-for-the-treatment-of-hypothyroidism.html
 • Autoimmune Thyroid Disease

  Autoimmune Thyroid Disease Summary Introduction: The clinical manifestations of autoimmune thyroiditis (AIT) are highly variable. Graves' disease (GD) is constantly associated with hyperthyroidism. Methods:Literature search from 1980 to 2006 using...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/147-general-articles-of-women-infertility-fa/thyroid-disorders-fa/285-autoimmune-thyroid-disease.html
 • Autoimmune Thyroid Disorders

  Autoimmune Thyroid Disorders Introduction The principal diseases of the human thyroid gland are goiter (diffuse or nodular), hyperthyroidism, hypothyroidism, autoimmune thyroiditis, and neoplasm [1]. The thyroiditis types cause inflammation of thyroid...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/147-general-articles-of-women-infertility-fa/thyroid-disorders-fa/286-autoimmune-thyroid-disorders.html
 • Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Type 2 Diabetes in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

  Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Type 2 Diabetes in Patients at Metabolic Risk: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline Abstract Objective: The objective was to develop clinical practice guidelines for the primary prevention of...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/metabolic-syndrome-fa/290-primary-prevention-of-cardiovascular-disease-and-type-2-diabetes-in-patients-at-metabolic-risk-an-endocrine-society-clinical-practice-guideline.html
 • Autoimmune Thyroid Disease in Pregnancy: A Review

  Autoimmune Thyroid Disease in Pregnancy: A Review Abstract The maternal physiological changes that occur in normal pregnancy induce complex endocrine and immune responses. During a normal pregnancy, thyroid gland volume may enlarge, and thyroid hormone...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/147-general-articles-of-women-infertility-fa/thyroid-disorders-fa/284-autoimmune-thyroid-disease-in-pregnancy-a-review.html
 • Relationship between serum leptin concentrations and bone mineral density as well as biochemical markers of bone turnover in women with postmenopausal osteoporosis

  Relationship between serum leptin concentrations and bone mineral density as well as biochemical markers of bone turnover in women with postmenopausal osteoporosis Objective: To determine whether leptin is involved in bone remodeling in patients with...

  https://www.sahandlab.ir/for-physician-fa/infertility-specific-informations-fa/infertility-special-infertility-articles-fa/women-infertility-fa/general-articles-of-women-infertility-fa/leptin-fa/275-relationship-between-serum-leptin-concentrations-and-bone-mineral-density-as-well-as-biochemical-markers-of-bone-turnover-in-women-with-postmenopausal-osteoporosis.html

نتایج 1 - 71 از 71

کروکی آزمایشگاه سهند

 آدرس : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، چهارراه اندیشه ، خیابان سهند ، شماره ۶

 تلفن :‌ ۸۸۵۲۹۸۱۳ - ۰۲۱  |  تلفکس : ۸۸۵۴۴۱۵۷-۰۲۱

 ارتباط آنلاین با بخشهای مختلف

Top
توجه ما از کوکی ها برای بهبود عملکرد وب سایت استفاده میکنیم . ادامه استفاده از سایت به معنی پذیرفتن این امکان است . More details…
×

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه های مختلف عمومی و تخصصی در شبکه های اجتماعی با ما همراه باشید

network telegram  کانال تلگرام عمومی

network telegram  کانال تلگرام ویژه پزشکان

network insta  اینستاگرام آزمایشگاه سهند

network Twitter  توییتر آزمایشگاه سهند

network linkedin  شبکه لینکد این آزمایشگاه سهند